Nguồn sáng sợi quang Fluke FOS-850/1300

Nguồn sáng sợi quang Fluke FOS-850 được sử dụng để hỗ trợ bạn rọi sáng cáp quang để kiểm tra độ dài cáp. Nguồn sử dụng ánh sáng có bước sóng: 850nm hỗ trợ hiệu quả cho các máy kiểm tra cáp mạng.

Danh mục: ,