Thấu kính hồng ngoại 30 mm tiêu chuẩn Fluke Lens Stan

Thấu kính hồng ngoại 30 mm tiêu chuẩn Fluke Lens Stan có tầm ngắm tiêu chuẩn để sử dụng trong hầu hết các ứng dụng – tương thích với model TiX1000, TiX660 và TiX640.

Danh mục: , Hãng sản xuất: