Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S10α (Tự động bù trừ nhiệt độ/IP65)

Khúc xạ kế đo độ mặn - Tự động bù trừ nhiệt độ Master-S10α

Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S10α

(Tự động bù trừ nhiệt độ/IP65)

Khúc xạ kế đo độ mặn - Tự động bù trừ nhiệt độ Master-S10α
Khúc xạ kế đo độ mặn – Tự động bù trừ nhiệt độ Master-S10α

Khúc xạ kế đo độ mặn Atago Master-S10α sử dụng đo độ mặn của nước muối, các dung dịch natri clorua dùng rửa thực phẩm, đồ nấu ăn.

Thông số kỹ thuật

Khoảng đo độ mặn: 0.0 – 10.0g/100g
– Vạch chia nhỏ nhất: 0.1g/100g
– Độ chính xác: ±0.2%
– Độ lập lại: ±0.1%
– Bù trừ nhiệt độ: 10 – 30°C
– Kích thước: 3.3 x 3.3 x 20.4cm
– Trọng lượng: 100 gam
Cung cấp bao gồm:
+ Khúc xạ kế đo độ mặn model Master-S10α
+ Hộp đựng máy và hướng dẫn sử dụng