Category Archives: Hanna

Thiết bị đo lường Hanna – Ý chính hãng.

  • Đo môi trường
  • Thiết bị đo trong phòng thí nghiệm
  • Thiết bị đo trong công nghiệp và nông nghiệp: đo khí, đo nhiệt độ – độ ẩm, đo PH, phá mẫu COD,..
  • Thiết bị đo cơ khí