Máy đo điện trở đất Fluke 1623

Máy đo điện trở đất Fluke 1623

Fluek 1623 Earth Ground Testers

Máy đo điện trở đất Fluke 1623
Máy đo điện trở đất Fluke 1623

Thông số kỹ thuật Máy đo điện trở đất Fluke 1623

Tính năng Máy đo điện trở đất Fluke 1623:

 • 3 – và đo đất 4 cực trái đất
 • 4-Cực đất kiểm tra điện trở suất
 • 2 cực kháng đo AC
 • 2 – và 4 cực kháng đo DC
 • Kiểm tra có chọn lọc, không ngắt kết nối của dây dẫn mặt đất (1 lần kẹp)
 • Thử nghiệm Stakeless, nhanh chóng kiểm tra vòng lặp mặt đất (2 kẹp)
 • Đất đo trở kháng tại 55 Hz
 • Kiểm soát tần số tự động (AFC) (94, 105, 111, 128 Hz)
 • Đo điện áp 20/48V chuyển đổi
 • Giới hạn lập trình, cài đặt
 • Liên tục với buzzer

Thông số kỹ thuật Máy đo điện trở đất Fluke 1623:

RA 3-cực mặt đất đo điện trở (IEC 1557-5)
Đo điện áp
 Vm = 48 V ac
Dòng ngắn mạch
 > 50 mA
Đo tần số
 128 Hz
Nghị quyết
 0,001 Ω đến 10 Ω
Dải đo
 0,001 Ω tới 19.99 kΩ
Nội tại lỗi
 ± (2% đọc + 3 chữ số)
Hoạt động lỗi
 ± (5% đọc + 3 d)
RA 4-cực mặt đất đo điện trở (IEC 1557-5)
Đo điện áp
 Vm = 48 V ac
Dòng ngắn mạch
 > 50 mA
Đo tần số
128 Hz
Nghị quyết
 0,001 Ω đến 10 Ω
Dải đo
0,001 Ω tới 19.99 kΩ
Nội tại lỗi
 ± (2% đọc + 3 d)
Hoạt động lỗi
 ± (5% đọc + 3 d)
RA 3-cực đo điện trở mặt đất với kẹp hiện tại
Đo điện áp
 Vm = 48 V ac
Dòng ngắn mạch
 >50 mA
Đo tần số
128Hz
Nghị quyết
 0,001 Ω đến 10 Ω
Dải đo
 0,001 Ω tới 19.99 kΩ
Nội tại lỗi
 ± (7% đọc + 3 d)
Hoạt động lỗi
 ± (10% đọc + 5 d)
RA 4-cực chọn lọc đo điện trở mặt đất với kẹp hiện tại
Đo điện áp
 Vm = 48 V ac
Dòng ngắn mạch
Fluke 1623 > 50 mA
Đo tần số
 128 Hz
Nghị quyết
 0,001 Ω đến 10 Ω
Dải đo
 0,001 Ω tới 19.99 kΩ
Nội tại lỗi
 ± (7% đọc + 3 d)
Hoạt động lỗi
± (10% đọc + 5 d)
Đo vòng lặp mặt đất Stakeless
Đo điện áp
 Vm = 48 V ac
Đo tần số
 128 Hz (125 Hz theo yêu cầu)
Tiếng ồn hiện nay (I ext )
 Max. Tôi ext = 10 A (ac) (RA <20 Ω)
 Max. Tôi ext = 2 A (ac) (RA <20 Ω)
Nghị quyết
 0,001 Ω đến 0,1 Ω
Dải đo
 0,001 Ω 199,9 kΩ
Nội tại lỗi
± (7% đọc + 3 d)
Hoạt động lỗi
 ± (10% đọc + 5 d)
Môi trường Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ làm việc
 -10 ° C đến +50 ° C
Nhiệt độ hoạt động
 0 ° C đến +35 ° C
Danh nghĩa nhiệt độ
 18 ° C đến 28 ° C
Nhiệt độ lưu trữ
-20 ° C đến +60 ° C
Khí hậu lớp
 C1 (IEC 654-1), -5 ° C đến + 45 ° C, 5% đến 95% RH
Bảo vệ loại
 IP56 cho các trường hợp, IP40 cho cửa pin theo EN 60.529
An toàn Thông số kỹ thuật
An toàn Rating
 CAT II, ​​300 V

TKTECH.VN Chuyên cung cấp các loại máy đo điện trở đất FLuke, Kyoritsu, Hioki,…

Tìm với google Máy đo điện trở đất Fluke 1623

 • Máy đo điện trở đất,
 • Máy đo điện trở đất Fluke 1623,
 • Fluke 1623,
 • Máy đo điện trở đất Fluke,
 • Thiết bị đo điện trở đất FLuke,
 • Earth Ground Testers