Ampe kìm đo AC/DC Tenmars TM-3014

  • Dải điện áp AC: 0 đến 750V.
  • Dải AC hiện tại: 0 đến 1200A.
  • Dải điện áp DC: 0 đến 1000V.
  • Dải DC hiện tại: 0 đến 1200A
Danh mục: