Ampe kìm Tenmars TM-1016

  • Nguồn điện: 1.5V
  • Điện trở: 0.1 ohm đến 40 megohms ±(0.8% + 2 dgts)
  • Kích thước: 205mm (L) x 64mm (W) x 39MM (D)
  • Trọng lượng: 280g
Danh mục: