Bộ clip cá sấu Fluke AC175 (Sao chép)

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, xếp loại 10 A

Danh mục: ,