Bộ Jack và khớp nối Fluke TL940

Bộ mũi kiểm tra Fluke TL940 với cặp dây đỏ đen cùng với phích cắm 4mm nhiều ngăn và móc nhỏ. Móc nhỏ có chức năng để gắn vào linh dây dẫn linh kiện đường kính 1,5mm.