Đầu dò tần số cao Fluke 85RF

Đầu dò tần số cao Fluke 85RF hiệu chỉnh đầu ra DC bằng với giá trị rms của đầu vào sóng hình sin. Nó có thể được sử dụng với một vôn kế DC có điện trở đầu vào là 10MΩ, ± 10%.

Danh mục: ,