Máy đo độ cồn HSAT810

  • Ống có thể thu vào được cấp bằng sáng chế
  • Ống ngậm có thể thay thế (bao gồm)
  • Cảm biến bán dẫn có thể tái sử dụng
  • Màn hình LCD 4 chữ số với đèn nền màu cam
  • Có thể lựa chọn đơn vị đo:% BAC hoặc mg / l BRAC