Máy đo nồng độ cồn HSAT2009

ĐỘ CHÍNH XÁC:
– + 0,015% BAC tại điểm cảnh báo
– + 0,150 ‰ BAC tại điểm cảnh báo
– + 0,075mg / l BRAC tại điểm cảnh báo