Máy đo nhiệt độ tự ghi Testo 175T2

  • Mã SP: Testo 175T2
  • Dải đo: Cảm biến trong: -35 đến +55 ° C                                                                    Cảm biến ngoài: -40 đến +120 ° C
  • Độ chính xác: Cảm biến trong: ± 0,5 ° C (-35 đến +55 ° C) ± 1.                                           Cảm biến ngoài ± 0,3 ° C (-40 đến +120 ° C) ± 1
  • Độ phân giải: 0,1 ° C

Máy đo Testo 175T2  là nhiệt kế tự ghi dùng để theo dõi liên tục nhiệt độ môi trường và sản phẩm. Sản phẩm có độ phân giải cao, đảm bảo độ chính xác gần như tuyệt đối khi đo.

 

Danh mục: Hãng sản xuất: