Nhiệt kế Tktech S-H03 (-50.0 ~ 300 ° C)

  • Dải đo: -50.0 ~ 300 ° C
  • Độ phân giải: 0.1 ° C
  • Độ chính xác: ± 1 ° C
  • Chức năng giữ dữ liệu
  • Lưu trữ giá trị MAX / MIN
  • Thời gian lấy mẫu: 2 giây