Lưu trữ thẻ: Tenmars TM-306U

Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-306U

Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-306U

Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-306U Mô tả Máy đo nhiệt độ độ ẩm Tenmars TM-306U. – Màn hình: 3 chữ số LCD. – Trạng thái LED: LED đỏ báo động, tham lam LED của Record. – Tốc độ lấy mẫu: 1 lần / 3 giây. – Battery : Một 3.6V pin lithium ½ […]