Thiết bị đo độ ẩm Testo 650

Thiết bị đo độ ẩm Testo 650

Thiết bị đo độ ẩm Testo 650

Thiết bị đo độ ẩm Testo 650
Thiết bị đo độ ẩm Testo 650

Tính năng Thiết bị đo độ ẩm Testo 650

Các Testo 650 hệ thống đo lường tham khảo các tiêu chuẩn trong đo lường giá trị aw. 650 có độ chính xác ± 0.01 aw và khả năng tái ± 0.003 aw. Tính chính xác của cảm biến độ chính xác đã được chứng minh trong các thử nghiệm liên phòng thí nghiệm quốc tế.

Thiết bị đo độ ẩm testo 650 có thể đo được các thông số: nhiệt độ, độ ẩm, CO2, rpm, dòng điện và điện áp. Đặc biệt là ta có thể nâng cấp thành thiết bị đo đa năng testo 400.

  • Có thể dùng làm thiết bị hiệu chuẩn
  • Bộ nhớ lưu trữ 500.000 giá trị đọc
  • Tự động hiệu chỉnh áp suất tuyệt đối theo môi trường làm việc
  • Đo hoạt tính của nước aw
  • Phân tích dữ liệu trên máy tính

Thông số kỹ thuật Thiết bị đo độ ẩm Testo 650

Có thể dùng làm thiết bị hiệu chuẩn.
– Tự động thiết lập áp suất theo môi trường làm việc
– Phân tích dữ liệu trên PC
– Bộ nhớ lưu trữ 500,000 giá trị đọc
– Dải đo: -200 ~ +1.700ºC
0 ~ +100%RH; 0 ~ 1 aw
0 ~ 500 ppm CO; 0 ~ 10.000 ppm CO2;
-1 ~ 400 Bar; 0 ~ 20.000 rpm
0 ~ 20mA; 0 ~ 10V

TKTECH.VN cung cấp các loại máy đo, phân tích khí thải

Tìm với google Thiết bị đo độ ẩm Testo 650

Thiết bị đo độ ẩm Testo 650,

Thiết bị đo độ ẩm,

Testo 650,

Thiết bị đo độ ẩm testo