Ampe kìm AC/DC Hioki 3284 (200A/600V)

Ampe kìm AC/DC Hioki 3284 (200A/600V)

Hioki 3284 được thiết kế rất nhỏ gọn, với các chức năng đo AC/DC voltage, AC/DC current, đo tần số. 3284 hỗ trợ hiển thị cường độ dạng biểu đồ. Màn hình lớn, đọc rõ các thông số đo.

Thông số kỹ thuật của Hioki 3284

AC Current range:AC (RMS or Peak value)20.00 or 200.0 A AC, 2 ranges (±1.3 % rdg. ±3 dgt. at 50 or 60Hz), AC+DC (RMS or Peak value)20.00 or 200.0 A AC, 2 ranges (±1.3 % rdg. ±13 dgt. at 50 or 60Hz), Effective value rectifier
DC Current range:DC (Average or Peak value)20.00 or 200.0 A DC, 2 ranges (±1.3 % rdg. ±3 dgt.)
AC Voltage range:AC (RMS or Peak value)30.00 to 600 V AC, 3 ranges (±1.0 % rdg. ±3 dgt. at 50 or 60Hz), AC+DC (RMS or Peak value)30.00 to 600 V AC, 3 ranges (±1.0 % rdg. ±7 dgt. at 50 or 60Hz), Effective value rectifier
DC Voltage range:DC (Average or Peak value)30.00 to 600 VDC, 3 ranges (±1.0 % rdg. ±3 dgt.)
Frequency Measurement:10 to 1000 Hz, 2 ranges (±0.3 % rdg. ±1 dgt.)
Analog Output:None
Frequency characteristics (at AC current / voltage):DC, 10 to 2 kHz
Display Section:Current / 2500 dgt. Voltage / 3750 dgt. Bar graph / 35 seg
Sampling Rate:2 or 4 times/sec (Slow: 1 times/3 sec)
Crest Factor (RMS):2.5 (1.7 at 200 A range), 1.5 (200 A range)
Max. Circuit Voltage:600 V AC rms (insulated wire)
Power Supply:6F22(006P) × 1, Continuous use 25 hours, or AC adapter
Core jaw dia.:Ø33 mm(1.3 in)
Dimensions:62 mm(2.44 in)W × 230 mm(9.06 in)H × 39 mm(1.54 in)D
Weight:460 g (16.2 oz)
Accessories:9207-10 TEST LEAD (1), 9399 CARRYING CASE (1), Hand strap (1)