Ampe kìm đo công suất Lutron PC 6011SD

Ampe kìm đo công suất Lutron PC 6011SD

Ampe kìm đo công suất Lutron PC 6011SD
Ampe kìm đo công suất Lutron PC 6011SD

Thông tin mô tả Ampe kìm đo công suất Lutron PC 6011SD:

  • Phân tích chất lượng điện năng, điện 1 pha và 3 pha.
  •  Đo vol và dòng True RMS.
  • Đo công suất: KW, MW, GW.
  • Đo AC.V: 600V, AC.A: 0 -2000A
  • Hiển thị biểu đồ đo
  • Đo nhiệt độ từ -100 – 1300

Thông số kỹ thuật chi tiết ampe kìm Lutron:

Ampe kìm đo công suất Lutron PC 6011SD
Ampe kìm đo công suất Lutron PC 6011SD