Ampe Kìm DEREE DE 3102

Ampe Kìm DEREE DE 3102

Ampe Kìm DEREE DE 3102

Ampe Kìm DEREE DE 3102
Ampe Kìm DEREE DE 3102

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Ampe Kìm DEREE DE 3102:

DE-3102

  • ACA (0.01A ~ 400A) 40A/400A
  • Max clamp size 30mm or 10 x 35 mm
  • Over range indicator OL & Beep
  • Low battery indicator Yes
  • LCD display 3 ¾ digits 4300 counts.
  • Sampling rate approx 2 times/ sec.
  • Applicable circuit voltage AC 600V or less.
  • Size : 189 (L) x 71 (W) x 37 (H) mm.
Specipications DE-3102
ACA (0.01A ~ 400A) 40A / 400A
ACV (0.001V ~ 600V)
DCV (0.001V ~ 600V)
Ω (0.1Ω ~ 40MΩ)
Continuity check
Max clamp size φ30mm or 10x35mm
Over range indicator OL & Beep
Low battery indicator Yes
LCD display 3 3/4 digits 4300 counts
Sampling rate approx. 2 times / sec.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.