Bộ điều khiển Testo 454/350

Bộ điều khiển Testo 454/350

Bộ điều khiển Testo 454/350

Bộ điều khiển Testo 454/350
Bộ điều khiển Testo 454/350

Thông số kỹ thuật Bộ điều khiển Testo 454/350

Bộ điều khiển hiển thị các giá trị đo và điều khiển hệ thống đo lường, bao gồm máy in nhiệt, đo áp suất 40/200 hPa, 1 ổ cắm đầu dò, bộ nhớ lưu trữ dữ liệu 250000 giá trị, cáp truyền dữ liệu và đầu nối.

Bộ điều khiển hiển thị các giá trị đo và điều khiển hệ thống đo lường, bao gồm máy in nhiệt, đo áp suất 40/200 hPa, 1 ổ cắm đầu dò, bộ nhớ lưu trữ dữ liệu 250000 giá trị, cáp truyền dữ liệu và đầu nối.

Bộ điều khiển dữ liệu testo dùng để đọc và điều khiển bộ ghi dữ liệu bằng máy tính, điều khiển thiết bị

TKTECH.VN cung cấp các loại máy đo, phân tích khí thải

Tìm với google Bộ điều khiển Testo 454/350

Bộ điều khiển Testo 454/350,

Thiết bị phân tích khí thải Testo,

Testo 454/350,

Máy phân tích khí thải,

Bộ điều khiển Testo