Bộ KIT đo độ ẩm EXTECH MO280-KW

Bộ KIT đo độ ẩm EXTECH MO280-KW

Bộ KIT đo độ ẩm EXTECH MO280-KW

Water Damage Restoration Kit

Specifically designed for water damage restoration contractors

Bộ KIT đo độ ẩm EXTECH MO280-KW
Bộ KIT đo độ ẩm EXTECH MO280-KW

Các chức năngBộ KIT đo độ ẩm EXTECH MO280-KW

  • Kit bao gồm: MO280 ẩm Pinless Meter, MO210 Pocket Moisture Meter, RH490 Precision Hygro-Nhiệt kế
  • Giám sát điều kiện trang web việc làm, tiến bộ, và báo cáo của công ty bảo hiểm
  • Cung cấp trong một trường hợp lưu trữ hấp dẫn

Specifications

Temperature

-4 to 500°F (-20 to 260°C)

Humidity

0 to 100%RH

Dew Point

-22 to 199°F (-30 to 100°C)

Wet Bulb

32 to 176°F (0 to 80°C)

Absolute Humidity

0 to 1120GPP (0 to 160g/kg)

 

  • Tìm ở google Bộ KIT đo độ ẩm EXTECH MO280-KW
  • Bộ KIT đo độ ẩm EXTECH MO280-KW
  • Bộ KIT đo độ ẩm
  • EXTECH MO280-KW
  • MO280-KW