Bộ kit đo độ ồn Extech 407355-KIT-5

Bộ kit đo độ ồn Extech 407355-KIT-5

 Bộ kit đo độ ồn Extech 407355-KIT-5

Noise Dosimeter/Datalogger Kit

Sound Level Datalogging Kit with 5 Dosimeters and Sound Calibrator

 Bộ kit đo độ ồn Extech 407355-KIT-5
Bộ kit đo độ ồn Extech 407355-KIT-5

Các tính năng  Bộ kit đo độ ồn Extech 407355-KIT-5

  • Bao gồm 5 407.355 máy đo liều lượng ồn với micro, cáp nối tiếp và phần mềm máy tính
  • Bao gồm 407.766 Calibrator Sound 94/114dB
  • Hoàn chỉnh với các trường hợp khó khăn mang nhựa
StandardsMeets ANSI S1.25(1991) Type 2, ISO-1999, BS 402 (1983)
Range/Resolution70 – 140 dBA / 0.1dB
Digital DisplayLCD 0.01-9999%
Criterion Level80, 84, 85, or 90dB
Exchange Rate3, 4, 5 or 6 dB
Threshold Level70-90 (1db steps)
Frequency weightingA
Response RateFast or Slow
High Level Detector/Peak Flag115dB / 140dB
Dimensions/Weight4.2 x 2.5 x 1.3″ (106 x 64 x 34mm) 8oz. (227g) incl.batteries
Microphone1/2 inch electret condenser with 31″ cable
Battery Life34 hrs
Event Storage5 surveys
RS232 Interfaceyes
Real time clockyes

truy cap http://tktech.vn để mua Bộ kit đo độ ồn Extech 407355-KIT-5