Controllers/Datalogger Hioki 2392

Controllers/Datalogger Hioki 2392

Controllers/Datalogger Hioki 2392

Controllers/Datalogger Hioki 2392
Controllers/Datalogger Hioki 2392
Cơ bản thông số kỹ thuật
Pt MODULE
2302-20
Nhiệt độ 2 kênh (Pt100)
2 loại bạch kim kháng nhiệt cảm biến có
Power Meter MODULE
2332-20
Đối với nhiều mạch điện đo lường: từ 6 mạch duy nhất của giai đoạn 2 dây 3 mạch 3 pha 3 dây cài đặt
điện áp: AC200V (100V chấp nhận tại 200V phạm vi) (70 đến 260VAC)

Hiện tại:AC 5A (với CLAMP về SENSOR 9765 hoặc 9695-02) , AC 50A (9695-02) , AC 100A (9695-03, 9661-01) , AC 500A (với 9661-01)

* Mạch 3 pha 4 dây có thể được đo

MODULE Base
2391 series
Để kết nối các mô-đun (3 khe cắm dành riêng cho cung cấp điện và mô-đun giao tiếp)
2391-01: chuyển tiếp và trạm chủ 2391-02: 5 đo lường khe cắm module 2391-03: 10 đo lường khe cắm module * Model 2331-20 sử dụng 2 khe cắm 
MODULE Base
2392 series
Đối với các mô-đun kết nối (cũng kết nối với cơ sở mô-đun bổ sung cho khả năng đo lường tăng)

2392-01:  1 khe cắm;bao gồm điện và thiết bị đầu cuối kết nối xe buýt nội bộ
2392-02 *:  2 khe cắm;kết nối với 2391-21 cho các mô-đun đo lường bổ sung

* Power Module không tương thích, phải sử dụng với mẫu 2392-21 để truy cập MODULE ĐIỆN

Controllers/Datalogger Hioki 2392