Đo điện trở cách điện Hioki 3455

Đo điện trở cách điện Hioki 3455

Đo điện trở cách điện Hioki 3455,

HIGH VOLTAGE INSULATION HiTESTER Hioki 3455

Đo điện trở cách điện Hioki 3455
Đo điện trở cách điện Hioki 3455

[sexybutton size=”medium” color=”blue” url=”http://tktech.vn/datasheet/Hioki/Hioki%203245.pdf”

icon=”download2″]Đo điện trở cách điện Hioki 3455 Datasheet[/sexybutton]

Thông số kỹ thuật Đo điện trở cách điện Hioki 3455

Kiểm tra điện áp 250 V DC 500 V DC 1 kV DC 2,5 kV DC 5 kV DC
Tổ chức đo lường
sức đề kháng (tự động khác nhau)
0.00MΩ – 9.99MΩ,
9.0MΩ – 99.9MΩ,
90MΩ – 999MΩ
0.90GΩ – 9.99GΩ,
9.0GΩ – 99.9GΩ,
90GΩ – 250GΩ
0.00MΩ – 9.99MΩ,
9.0MΩ – 99.9MΩ,
90MΩ – 999MΩ
0.90GΩ – 9.99GΩ,
9.0GΩ – 99.9GΩ,
90GΩ – 500GΩ
0.00MΩ – 9.99MΩ,
9.0MΩ – 99.9MΩ,
90MΩ – 999MΩ
0.90GΩ – 9.99GΩ,
9.0GΩ – 99.9GΩ,
90GΩ – 999GΩ,
0.90TΩ – 1.00TΩ
0.00MΩ – 9.99MΩ,
9.0MΩ – 99.9MΩ,
90MΩ – 999MΩ
0.90GΩ – 9.99GΩ,
9.0GΩ – 99.9GΩ,
90GΩ – 999GΩ,
0.90TΩ – 2.50TΩ
0.00MΩ – 9.99MΩ,
9.0MΩ – 99.9MΩ,
90MΩ – 999MΩ
0.90GΩ – 9.99GΩ,
9.0GΩ – 99.9GΩ,
90GΩ – 999GΩ,
0.90TΩ – 5.00TΩ
Độ chính xác kháng đểthử nghiệm V/100 nA ± 5% rdg. ± 5dgt.
0.00MΩ – 2.50GΩ
± 5% rdg. ± 5dgt.
0.00MΩ – 5.00GΩ
± 5% rdg. ± 5dgt.
0.00MΩ – 10.0GΩ
± 5% rdg. ± 5dgt.
0.00MΩ – 25.0GΩ
± 5% rdg. ± 5dgt.
0.00MΩ – 50.0GΩ
Dòng ngắn 2 mA Max. 2 mA Max. 2 mA Max. 2 mA Max. 2 mA Max.
Rò rỉ đo dòng điện 1,00 nA đến 1,20 mA, 6 dãi đo (đo hiện tại trong khi kiểm tra điện áp được tạo ra)
Đo điện áp ± 50 V ± 1,00 kV DC, 50 V đến 750 V AC (50/60 Hz),
Độ chính xác: ± 5% rdg. ± 5 dgt. , Kháng đầu vào: xấp xỉ. 10 MW
Đo nhiệt độ -10,0 ° C đến 70,0 ° C, Độ chính xác: ± 1,5 ° C
0,0 ° C đến 40,0 ° C, Độ chính xác: ± 1,0 ° C
(được sử dụng với bộ cảm biến tùy chọn 9631-01/-05)
Chức năng khác Cách chẩn đoán, lưu trữ dữ liệu, thông tin liên lạc máy tính, màn hình hiển thị thời gian đã qua, Đồng hồ, Trung bình, dữ liệu tổ chức, xả tự động, Tự động tắt, vv.
Hiển thị Kỹ thuật số LCD, max. 999 dgt. với đèn nền, hiển thị đồ thị Bar
Công suất tiêu thụ LR6 (AA) alkaline × 6, BATTERY PACK 9459, hoặc AC Adapter 9753 (100 – 240 VAC, đầu ra 12 VDC) sử dụng liên tục: LR6 5 giờ, [9459] 9 giờ, (xảy ra 5 kV, + / – mở terminal)
Kích thước, khối lượng 260 mm (10,24) W × 260,6 mm (9,87 in) H × 119,5 mm (4.70 in) D, 2,8 kg (98,8 oz)
Phụ kiện đi kèm LR6 (AA) alkaline × 6, THI LEAD 9750-01 (màu đỏ) × 1, THI LEAD 9750-02 (màu đen) × 1, THI LEAD 9750-03 (màu xanh) × 1, Alligator CLIP 9751-01 (màu đỏ) × 1, Alligator CLIP 9751-02 (màu đen) × 1, Alligator CLIP 9751-03 (màu xanh) × 1, cáp USB × 1, PC ứng dụng phần mềm (CD-R) × 1


TKTECH.VN CUng cấp Đo điện trở cách điện Hioki 3455

Tên gọi khác của Máy đo điện trở cách điện Hioki 3455

  • HIGH VOLTAGE INSULATION HiTESTER Hioki 3455