Đo điện trở cách điện TENMARS YF 508

Đo điện trở cách điện TENMARS YF 508

Đo điện trở cách điện TENMARS YF 508
Đo điện trở cách điện TENMARS YF 508

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đo điện trở cách điện TENMARS YF 508:

YF-508 Milliohm Meter is designed and built for measurement of resistor, motor coil, transformer, Printed Circuit Board. It can accurately measure the conductor, light electricity and welding point.

Đo điện trở cách điện TENMARS YF 508
Đo điện trở cách điện TENMARS YF 508

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *