Đo độ ẩm Extech MO280

Đo độ ẩm Extech MO280

Đo độ ẩm Extech MO280

Pinless Moisture Meter

Non-invasive moisture measurement with virtually no surface damage

Đo độ ẩm Extech MO280
Đo độ ẩm Extech MO280

Các chức năng Đo độ ẩm Extech MO280

  • Đo không xâm lấn để theo dõi độ ẩm trong gỗ và các vật liệu xây dựng khác
  • Chọn từ 10 loại gỗ và phạm vi đo
  • Đo lường chiều sâu đến 0,75 “(20mm) bên dưới bề mặt
  • LCD hiển thị% độ ẩm gỗ hoặc vật liệu được thử nghiệm

Khoảng đo : 0 ~ 99%
Độ phân giải : 0.1%
Kích thước : 192x30x45mm
Hiện thị màn hình LCD, PIn 9V, chỉ ra độ ẩm nhanh chóng
Hãng sản xuất :  Extech – Mỹ

Tìm ở google Đo độ ẩm Extech MO280

  • Đo độ ẩm Extech MO280
  • Đo độ ẩm
  • Extech MO280
  • MO280