Đo nhiệt độ hồng ngoại Laserline ThermoSpot One 082.038A

Đo nhiệt độ hồng ngoại Laserline ThermoSpot One 082.038A

Đo nhiệt độ hồng ngoại Laserline ThermoSpot One 082.038A
Đo nhiệt độ hồng ngoại Laserline ThermoSpot One 082.038A

Mô tả máy  Laserline ThermoSpot One 082.038A

– Với phương pháp đo không tiếp xúc lý tưởng cho các bề mặt khó thực hiện và cho các ứng dụng độc hại như các bộ phận chuyển động máy hoặc lắp đặt điện
– Dải đo thực hiện rõ bằng laser
– Tỷ lệ phát thải: 0,95 – Lens: 12: 1

Thông số kỹ thuật máy Đo nhiệt độ hồng ngoại Laserline ThermoSpot One 082.038A:

– Phạm vi đo nfrared : -38 ° C … 365 ° C
– Độ chính xác: ± 2,5 ° C + 0,05 ° C / độ (-38 ° C … 0 ° C) ± 2,5 ° C (0 ° C … 365 ° C) hoặc ± 2.5% tùy thuộc vào giá trị cao hơn