Máu đo thứ tự pha TENMARS TM-604

Đo thứ tự pha TENMARS TM-604

Đo thứ tự pha TENMARS TM-604

Đo thứ tự pha TENMARS TM-604
Đo thứ tự pha TENMARS TM-604

Tổng quan máy đo thứ tự pha TM-604:

– Hiển thị kết quả kiểm tra bằng đèn LED.
– Mức điện áp: 45V AC – 600V AC.
– Dãi tần số tín hiệu: 45Hz đến 400Hz.
– Kiểm tra liên pha với dòng điện < 3.5mA.
– Hai UL 500mA bảo vệ / Cầu chì 700V.
– Phát hiện pin yếu, không làm ảnh hưởng đến kết quả đo.

Ứng dụng:

– Kiểm tra thứ tự pha. Ba giai đoạn cài đặt và bảo trì động cơ.
– Kiểm tra hướng quay cho động cơ.
– Xác định thứ tự pha của hệ thống điện ba pha.
– Cho biết giai đoạn bình thường hoặc đảo ngược cũng như mất pha.