Đo tốc độ và lưu lượng gió Tenmars TM-411

Đo tốc độ và lưu lượng gió Tenmars TM-411

Đo tốc độ và lưu lượng gió Tenmars TM-411

Đo tốc độ và lưu lượng gió Tenmars TM-411
Đo tốc độ và lưu lượng gió Tenmars TM-411

Mô tả máy Tenmars TM-411

– Màn hình hiển thị: LCD
– Thang đo tốc độ gió:
+ 0.4~45m/s /độ phân giải o.1/độ chính xác ±3﹪+0.2
+ 1.5~160Km/hr(kph)/độ phân giải o.1/độ chính xác ±3﹪+0.8
+ 0.9~100mph/độ phân giải o.1/độ chính xác ±3﹪+0.4
+ 0.8~88Knots(kts)/độ phân giải o.1/độ chính xác ±3﹪+0.4
+ 79~8800 ft/min(fpm)/độ phân giải o.1/độ chính xác ±3﹪+40
– Thang đo lưu lượng:
+ 0~9999 CMM/độ phân giải 1
+ 0~9999 CFM/độ phân giải 1
– Chức năng:
+ Độ nhạy cao 0.4m/s
+ Đo Max/Min/Avg, Giữ số liệu đo
+ Tự động tắt nguồn hoặc tắt nút cứng
+ Ghi dữ liệu: 99 bản ghi
+ Đèn nền màn hình
+ Gọi lại bộ nhớ

Product Description

– 45mm 4 plastics vane
– High sensitivity of 0.4m/s.
– Air flow calculates function.
– Max/Min/Avg and data hold.
– Auto power off with disable function.
– Memory capacity: 99 records.
– Memory recall function.
– Backlight function.
– Absolute Pressure Sensor
– Humidity Sensor