Đồng hồ đo điện trở cách điện Extech 380260

Đồng hồ đo điện trở cách điện Extech 380260

Đồng hồ đo điện trở cách điện Extech 380260

Autoranging Digital Megohmmeter

1000V digital tester with large dual backlit display

Đồng hồ đo điện trở cách điện Extech 380260
Đồng hồ đo điện trở cách điện Extech 380260

Các chức năng Đồng hồ đo điện trở cách điện Extech 380260

General
Insulation Resistance 200MΩ, 2000MΩ
Max Resolution 0.1MΩ
Basic Accuracy ±3%
Insulation Test Voltages 250V, 500V, 1000V
AC Voltage Test Yes
Low Resistance Test Yes
Power source 6 x AA batteries
Dimensions 7.8×3.6×1.9” (200x92x50mm)
Weight 24.6oz (700g)

TKTECH.VN Cung cấp đồng hồ đo điện trở cách điện Extech 380260

Tên gọi khác của đồng hồ đo điện trở cách điện Extech 380260

  • Thiết bị đo điện trở cách điện Extech 380260
  • Máy đo điện trở cách điện Extech 380260
  • Extech 380260