Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 19S

Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 19S

Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 19S

Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 19S
Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 19S

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 19S :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 19S
Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 19S