Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 208E

Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 208E

Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 208E

Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 208E
Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 208E

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 208E :

 

Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 208E
Đồng hồ đo điện vạn năng DEREE DE 208E