Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-500 Series

Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-500

Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-500 Series

Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-500
Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-500

Đồng hồ vạn năng Amprobe AM-500 rất dễ sử dụng và linh hoạt, là một lựa chọn tuyệt vời cho chủ nhà thầu hoặc nhân viên bảo trì trong văn phòng. Sử dụng nó để kiểm tra điện áp trong đồ đựng, dây nối, thiết bị chiếu sáng, pin và mạch điện khác. Hoặc kiểm tra cầu chì, bóng đèn, và của kết nối điện liên tục. Bạn thậm chí có thể sử dụng nó để kiểm tra mức điện áp của pin ô tô và khắc phục sự cố điện trong xe hơi. Với người dùng thân thiện với các tính năng kỹ thuật số vạn năng của nó như auto ranging (khoảng đo tự động) và một đánh giá an toàn CAT III, AM-500 sẽ tiết kiệm thời gian và tăng sự tự tin trong đo lường.

AM-500AM-510AM-520AM-530AM-560AM-570
Multimeter TypeAuto-rangingCom / ResHVACElectricalAdv. HVACIndustrial
F
U
N
C
T
I
O
N
Safety RatingSafetyCAT III 600VCAT III 600VCAT III 600VCAT III 600VCAT IV 600V
CAT III 1000
CAT IV 600V
CAT III 1000
Measure voltage in noisy environmentsTrue rms
Electrical panels, AC outletsAC Voltage (V)60060060060010001000
DC systems, auto/marine batteriesDC Voltage (V)60060060060010001000
AC Current – electrical panels, appliancesAC Current (A)101010101010
DC Current-electronics, DC motorsDC Current (A)101010101010
Specified resistance and continuityResistance (MOhms)204040406060
Flame sensorsMicroamps
Diodes in AC to DC convertersDiode Test
Fuses, lightbulbs, wire connectionsContinuity
Household batteriesBattery test
Motor startup or run capacitorsCapacitance
Frequency verificationFrequency
Non-contact voltage testNon-contact voltage
Electrical load-time on vs time offDuty cycle
Temp of air vents, fuses, transformersTemperature inputs1122
F
E
A
T
U
R
E
S
Automatically selects measurement rangeAutoranging
Manually select measurement rangeManual ranging
Voltage on variable frequency drivesLow pass filter
Detect stray voltagesLow Z
Dimly lit areasBuilt-in flashlight
D
I
S
P
L
A
Y
Meter resolutionLCD Counts2,0004,0004,0004,0006,0006,000
Dimly lit areasBacklight
Monitoring fast changing signalsBar graph
Two relative measurements on one screenDual display
E
V
E
N
T
S
Data memoryData hold
Difference between two measurementsRelative reading
Max/min peak measurementMax/min hold
Specialized signal measurementsPeak hold (crest)

Các tính năng của đồng hồ vạn năng Amprobe AM-500

  • Các biện pháp áp đến 600V AC / DC, AC / DC hiện tại và sức đề kháng để bảo trì nhà ở và văn phòng
  • Liên tục Audible nhanh chóng nhận dạng quần short và mạch mở
  • Kiểm tra diode để xác minh diode phân cực
  • Giữ dữ liệu bị đóng băng việc đọc trên màn hình để phân tích thêm
  • Thời gian dùng pin được cải thiện với chức năng tự động tắt
  • Cảnh báo pin thấp giúp tránh mất điện trong khi đo
  • An toàn với CAT III 600V đánh giá để xử lý các ứng dụng văn phòng ở và khu thương mại

Thông số kỹ thuật của Amprobe AM-500

FEATUREAM-500Best Accuracy
AC Voltage2.000 V, 20.00 V, 200.0 V, 600 V+/- (1.0 % rdg + 3 LSD)
@ 45 Hz to 400 Hz, 2 V to 200 V ranges
DC Voltage200 mV, 2.000 V, 20.00 V, 200.0 V, 600 V+/- (0.8% rdg + 1 LSD)
@ 2 V to 200 V ranges
AC Current200.0 μA, 2000 μA,
20.00 mA, 200.0 mA,
2.000 A, 10.00 A
+/- (1.2% rdg + 2 LSD)
@ 200 μA to 200 mA ranges, 45 Hz to 400 Hz
DC Current200.0 μA, 2000 μA,
20.00 mA, 200.0 mA,
2.000 A, 10.00 A
+/- (1.0% rdg + 2 LSD)
@ 200 μA to 20 mA ranges
Resistance200.0 Ω,
2.000 kΩ, 20.00 kΩ, 200.0 kΩ,
2.000 MΩ, 20.00 MΩ
+/- ( (1.0% rdg + 2 LSD)
@ 2 kΩ to 200 kΩ ranges
Battery test1.5V, 9V+/- (10% rdg + 3 LSD)

 

Lưu