Đồng hồ vạn năng dạng bút thử Hioki 3246

Đồng hồ vạn năng dạng bút thử Hioki 3246

Đồng hồ vạn năng dạng bút thử Hioki 3246,

PENCIL HiTESTER Hioki 3246

Điện áp DC 419.9mV đến 600V, 5ranges, chính xác cơ bản: ± 1,3% rdg. ± 4dgt.
AC điện áp từ 50 đến 500Hz 4.199V đến 600V, 4ranges, chính xác cơ bản: ± 2,3% rdg. ± 8dgt. (Trung bình sửa chữa)
Kháng 419.9Ω để 41.99MΩ, 6ranges, chính xác cơ bản: ± 2,0% rdg. ± 4dgt.
Đồng hồ vạn năng dạng bút thử Hioki 3246
Đồng hồ vạn năng dạng bút thử Hioki 3246

[sexybutton size=”medium” color=”blue” url=”http://tktech.vn/datasheet/Hioki/3246.pdf”

icon=”download2″]Đồng hồ vạn năng dạng bút thử Hioki 3246 Datasheet[/sexybutton]

Thông số kỹ thuật Đồng hồ vạn năng dạng bút thử điện Hioki 3246

Điện áp DC 419.9mV đến 600V, 5ranges, chính xác cơ bản: ± 1,3% rdg. ± 4dgt.
AC điện áp từ 50 đến 500Hz 4.199V đến 600V, 4ranges, chính xác cơ bản: ± 2,3% rdg. ± 8dgt. (Trung bình sửa chữa)
Kháng 419.9Ω để 41.99MΩ, 6ranges, chính xác cơ bản: ± 2,0% rdg. ± 4dgt.
Liên tục Buzzer Phát hiện mức 50Ω ± 40Ω
Diode kiểm tra Judges đúng hướng chỉ thiết bị đầu cuối mở điện áp: 3.4V hoặc ít hơn, kiểm tra hiện tại: 800μA hoặc ít hơn
Tự động tiết kiệm điện năng Có sẵn (hủy bỏ lựa chọn)
Hiển thị Kỹ thuật số LCD, max. 4199 chữ số
Tỷ lệ lấy mẫu 2.5times/sec
Nguồn cung cấp Coin loại litium pin (CR2032) × 1, sử dụng liên tục: 150hours (tại chức năng DC V), 30hours (với ánh sáng bật cho 10seconds và tắt cho 20seconds cho mỗi chu kỳ và trong chức năng DC V)
Kích thước, khối lượng 30mm (1.18in) W × 182mm (7.17in) H × 26.5mm (1.04in) D, 80g (2.8oz)
Phụ kiện đi kèm Hướng dẫn × 1, Coin loại litium pin (CR2032) x 1 (cho mục đích thử nghiệm), Sleeves (đỏ / đen mỗi 1)

TKTECH.VN cung cấp Đồng hồ vạn năng dạng bút thử Hioki 3246

Tên gọi khác của Đồng hồ vạn năng dạng bút thử Hioki 3246

  • PENCIL HiTESTER Hioki 3246
  • Hioki 3246