Đồng hồ vạn năng Hioki DT4252

Đồng hồ vạn năng Hioki DT4252

Đồng hồ vạn năng Hioki DT4252
Đồng hồ vạn năng Hioki DT4252

Đặc điểm nổi bật :

+ Độ chính xác cơ bản đo DC V: ±0.3%.
+ Độ rộng tần số khi đo AC V: 40 Hz đến 1 kHz
+ Bao gồm nhiều chức năng đo: tần số, điện dung.
+ Hỗ trợ kết nối với máy tính thông qua cổng USB.
+ Nhiệt độ hoạt động: -10 (14°F) – 50°C (122°F)

Thông số kỹ thuật:

+ Đo DC V: 600.0 mV to 1000 V. Độ chính xác: ±0.3 % rdg. ±5 dgt.
+ Đo AC V từ 40 – 500Hz: 6.000 V – 1000 V (4 khoảng). Độ chính xác: ±0.9 % rdg. ±3 dgt
+ Đo điện trở: 600.0 Ω – 60.00 MΩ, 6 khoảng, Độ chính xác: ±0.7 % rdg. ±5 dgt.
+ Đo DC C: 6.000 A / 10.00 A, 2 khoảng, Độ chính xác: ±0.9 % rdg. ±5 dgt.
+ Đo AC C, 40 – 500 Hz: 6.000 A / 10.00 A, 2 khoảng, Độ chính xác: ±1.4 % rdg. ±3 dgt.
+ Đo điện dung: 1.000 μF – 10.00 mF, 5 khoảng, Độ chính xác: ±1.9 % rdg. ±5 dgt.
+ Đo tần số:
AC V, AC A: 99.99 Hz (5 Hz or more) – 9.999 kHz, 3 khoảng, 99.99 kHz (chỉ đo AC V)
Độ chính xác: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.
+ Kiểm tra Diode:
– Điện áp mở đầu cuối: 5V hoặc nhỏ hơn
– Kiểm tra current: 0.5 mA hoặc nhỏ hơn
– Ngưỡng chuyển tiếp điện áp: 0.15 V – 1.5 V
+ Các chức năng khác:
– Filter function, Display value hold, Auto hold, Max/Min/Average value display, Relative display, Auto-power save, USB communication (option)
+ Nguồn: 4 viên pin LR03 alkaline , Thời gian sử dụng liên tục: 130 h
+ Kích thước và trọng lượng: 84 mm (3.31 in)W × 174 mm (6.85 in)H× 52 mm (2.05 in)D, 390 g.