Đồng hồ vạn năng Sanwa CD800A (600V/400mA)

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD800A
Sanwa CD800a
Sanwa CD800a

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD800a đo điện áp AC/DC, đo dòng AC/DC, đo điện trở, tần số, liên tục và đo tụ điện. Máy được thiết kế chắc chắn bọc trong hộp nhựa cứng với cách bố trí như vậy thì Sanwa CD800a thực sự rất bền khi sử dụng trong môi trường khó khăn. Hiển thị với màn hình LCD trong, thông số lớn rất dễ đọc.

Một số tính năng nổi bật trên Sanwa CD800a:

  • Hiển thị kiểu 3-3/4 digits 4000 counts.
  • Độ chính xác đạt 0.7%.
  • Đọ tụ điện, tần số (chỉ sóng sin).
  • Data hold/ range hold.
  • Tự động tắt máy.
  • Đo điện trở thấp với điện áp đầu vào là 0,4V.
  • Dãi tần số AC: 40〜400Hz.

Thông số kỹ thuật:

Thông số kỹ thuật đồng hồ vạn năng Sanwa CD800A
Thông số kỹ thuật đồng hồ vạn năng Sanwa CD800A