Extech PQ3450- 3-Phase Power Analyzer

Máy phân tích chất lượng điện Extech PQ3450

Extech PQ3450- 3-Phase Power Analyzer

 • Lớn dot-ma trận, mặt trời có thể đọc được, số, màn hình LCD backlit với trình đơn dễ sử dụng trên màn hình
 • Hệ thống phân tích đầy đủ với lên đến 35 thông số:
  • V (giai đoạn, giai đoạn), V (giai đoạn mặt đất)
  • A (giai đoạn mặt đất)
  • KW / KVA / kVAR / PF (giai đoạn)
  • KW / KVA / kVAR / PF (hệ thống)
  • KWH / kVAh / KVARH / PFH (hệ thống)
  • Giai đoạn góc
 • Tùy chọn 200A, Clamps hiện tại 1200A hoặc đầu dò linh hoạt NP3000A hiện tại
 • Điều chỉnh hiện tại biến áp CT (1-600) và tỷ lệ biến PT tiềm năng (1-1000) cho hệ thống phân phối điện cao
 • Đăng nhập lên đến 30.000 đọc trên một thẻ nhớ SD có thể tháo rời trong định dạng Microsoft Excel ®
 • Rộng phạm vi tỷ lệ lấy mẫu (2 giây đến 2 giờ)
 • Được xây dựng trong đồng hồ và lịch

TKTECH.VN cung cấp thiết bị Extech PQ3450- 3-Phase Power Analyzer