Hướng dẫn sử dụng elitech rc-5

USB ghi nhiệt độ Elitech RC-5

Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech có chất lượng rất tốt và được ưa chuộng để trang bị cho các nhà thuốc, bệnh viện, cơ sở y tế, kho lạnh. Nhiệt kế tự ghi Elitech RC-5 là một trong những model được ưa chuộng nhất hiện nay. Tuy nhiên vì nó có tính năng ghi dữ liệu nên một số bạn chưa biết cách sử dụng để kết nối máy tính và phân tích. Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng Elitech RC-5 cho bạn để kết nối máy tính, load dữ liệu, cài đặt mức cảnh báo, xuất file dữ liệu để báo cáo.

Hướng dẫn sử dụng elitech rc-5