Khuyến Mãi Fluke Quý 4-2013

Nhận ngay CO.OP Mart Vouchers khi mua các sản phẩm dưới của Fluke. Khuyến mãi diễn ra từ ngày: 1 Tháng mười – 31 tháng 12 năm 2013. Nhanh tay sỡ hữu 1 thiết bị tốt nhất và nhận quà tặng –

Khuyến Mãi Fluke Quý 4-2013

Khuyến Mãi Fluke Quý 4-2013
Khuyến Mãi Fluke Quý 4-2013

Danh sách các sản phẩm nhận được khuyến mãi và giá trị của Vouchers

Model

CO.OP Mart Vouchers

(VND)

Đồng hồ vạn năng Fluke
FLUKE-113 100,000
FLUKE-114 100,000
FLUKE-115 100,000
FLUKE-116 100,000
FLUKE-117 100,000
FLUKE-175 100,000
FLUKE-177 100,000
FLUKE-179 200,000
FLUKE-233 200,000
FLUKE-27II 200,000
FLUKE-287 300,000
FLUKE-289 300,000
FLUKE-28II 200,000
FLUKE-77-4 100,000
FLUKE-83-5 200,000
FLUKE-87-5 200,000
FLUKE-88-5 200,000
FLK-CNX 3000 IND 300,000
FLK-CNX 3000 GM 300,000
FLK-CNX 3000 HVAC 300,000
FLK-CNX t3000 System Kit 200,000
FLK-CNX i3000 System Kit 300,000
FLK-CNX a3000 System Kit 200,000
FLK-CNX v3000 System Kit 200,000
Ampe kìm Fluke
FLUKE-323 100,000
FLUKE-324 100,000
FLUKE-325 100,000
FLUKE-353 300,000
FLUKE-355 300,000
FLUKE-360 300,000
FLUKE-365 100,000
FLUKE-373 100,000
FLUKE-374 100,000
FLUKE-375 200,000
FLUKE-376 200,000
FLUKE-381 300,000
FLUKE-902 100,000
Máy kiểm tra điện Fluke
FLUKE-2042 300,000
FLUKE-2042T 200,000
FLUKE-9040 100,000
FLUKE-9062 100,000
Đo điện trở cách điện Fluke
FLUKE-1503 200,000
FLUKE-1507 300,000
FLUKE-1577 300,000
FLUKE-1587 300,000
Máy đo khoảng cách Fluke
FLUKE-414D 100,000
FLUKE-424D 200,000
FLUKE-419D 100,000
Đo nhiệt độ Fluke
FLUKE-561 100,000
FLUKE-566 200,000
FLUKE-568 300,000
FLUKE-53-2 B 200,000
FLUKE-54-2 B 200,000
FLUKE-52-2 200,000
FLUKE-51-2 100,000
FLUKE-61 100,000
FLUKE-63 200,000
Fluke-62 MAX 100,000
FLUKE-62 MAX+ 100,000
zp8497586rq