KIMO KIGAZ 150 – Máy dò khí ga KIMO KIGAZ 150

KIMO KIGAZ 150 - Máy dò khí ga KIMO KIGAZ 150

KIMO KIGAZ 150 – Máy dò khí ga KIMO KIGAZ 150

KIMO KIGAZ 150 - Máy dò khí ga KIMO KIGAZ 150
KIMO KIGAZ 150 – Máy dò khí ga KIMO KIGAZ 150

Thông số kỹ thuật KIMO KIGAZ 150 – Máy dò khí ga KIMO KIGAZ 150

15 programmed combustibles. Data measurement print out.

Supplied with magnetic protective cover.

Key points

  • Sensors protection with pump auto-stop
  • Step-by-step procedure
  • Autodiagnostic menu
  • External printer (optional)

Sensors

  • CO-H2 – 0 to 8000 ppm
  • O2 – 0 to 21 %

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.