Máy đo ánh sáng được sử dụng như thế nào?

Máy đo ánh sáng được sử dụng như thế nào?

Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars TM-209
Máy đo cường độ ánh sáng Tenmars TM-209

1. Độ rọi ánh sáng là gì ?

Độ rọi là đại lượng đặc trưng cho bề mặt được chiếu sáng, là mật độ quang thông trên bề mặt có diện tích S. Đơn vị độ rọi là lux, là mật độ quang thông của một nguồn sáng 1 lumen trên diện tích 1 m2. Khi mặt được chiếu sáng không đều độ rọi được tính bằng trung bình đại số của độ rọi các điểm.

Quang thông (lumen) là gì ? Trong kỹ thuật chiếu sáng, cùng một năng lượng bức xạ nhưng lại gây ra hiệu quả cảm nhận ánh sáng khác nhau đối với mắt tuỳ theo bước sóng của nó. Đường cong hiệu quả ánh sáng V(ë) đánh giá ảnh hưởng này. Về phương diện sinh lý, các đại lượng tương quan bức xạ được đánh giá theo tác động của chúng đến thị giác, do đó ta định nghĩa quang thông là phần năng lượng của sóng điện từ được đánh giá bằng mắt người theo tác động của nó

2.  Tại sao việc đo lường độ rọi ánh sáng được xem là quan trọng ?

Chất lượng của nguồn sáng rất quan trọng tại nơi làm việc, trường học, nhà ở và các tòa nhà công cộng. Không đủ ánh sáng sẽ ảnh hưởng lên sức khỏe, chất lượng và hiệu quả công việc.

 3. Tại sao những người làm công tác thiết kế và xây dựng được khuyến nghị sử dụng máy đo cường độ ánh sáng ?

Bộ Xây dựng sắp tới sẽ thông qua bộ “ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về các công trình sử dụng năng lượng có hiệu quả” nhằm quy định những yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ để sử dụng năng lượng có hiệu quả khi thiết kế xây dựng mới hay cải tạo các công trình thương mại, cơ quan nghiên cứu, trụ sở, chung cư, khách sạn….Theo đó, các đơn vị thiết kế, xây dựng, hay giám sát được yêu cầu sử dụng các loại máy sau đây để khảo sát thực địa cũng như để thực hiện giám sát/kiểm tra, kiểm toán năng lượng :

– máy đo gió,

– máy đo nhiệt độ,

– máy đo độ ẩm,

– Lux kế (máy đo độ rọi ánh sáng/cường độ ánh sáng),

– kim đo dòng điện,

– bộ ghi dữ liệu,

– cảm ứng CO2,

– bộ phân tích thải

4. Chú ý khi sử dụng

Đặt phần cảm biến quang của lux kế trực tiếp lên bề mặt nơi làm việc và đo tại nhiều điểm khác nhau trong phòng. Có thể lựa chọn vài điểm khác nhau trong phòng như hướng trực tiêp bên dưới đèn, trên mặt bàn, gần máy tính, bên cạnh cửa sổ…

Theo Fuco