Máy đo cường độ ánh sáng EXTECH-HD400

Máy đo cường độ ánh sáng EXTECH-MỸ HD400

Heavy Duty Light Meter

Light meter with double molded housing and large backlit display with 40-segment bar graph

Máy đo cường độ ánh sáng EXTECH-MỸ HD400
Máy đo cường độ ánh sáng EXTECH-MỸ HD400

Các chức năng Máy đo cường độ ánh sáng EXTECH-MỸ HD400

 • Lớn màn hình LCD hiển thị với đồ thị thanh 40-đoạn
 • Rộng phạm vi đến 40.000 Fc hoặc 400.000 Lux
 • Cosine và màu sắc sửa chữa các phép đo
 • Sử dụng diode silicon hình ảnh chính xác và bộ lọc phản ứng quang phổ
 • Cao điểm chế độ (10ms) chụp đọc cao nhất
 • Tương đối chế độ cho thấy sự thay đổi trong mức độ ánh sáng
 • Min / Max và dữ liệu Giữ
 • Đèn nền cho bài đọc trong mức ánh sáng thấp
 • Heavy Duty gồ ghề đôi đúc nhà ở
 • Built-in cổng USB
Fc Range40, 400, 4000Fc
Lux Range400, 4000, 40kLux
Accuracy±5% rdg
Max Resolution0.01Fc/0.1Lux
PC interfaceUSB
Dimensions6.7 x 3.1 x 1.6” (170 x 80 x 40mm)
Weight13.7oz (390g)
 • Tìm ở google Máy đo cường độ ánh sáng EXTECH-MỸ HD400
 • Máy đo cường độ ánh sáng EXTECH-MỸ HD400
 • Máy đo cường độ ánh sáng
 • EXTECH-MỸ HD400
 • HD400