Máy đo độ ẩm đất EXTECH MO750

Máy đo nhiệt độ độ ẩm không khí EXTECH EA20

Máy đo độ ẩm đất EXTECH MO750

Soil Moisture Meter

Meter with Heavy-Duty 8″ (20cm) Probe

Máy đo độ ẩm đất EXTECH MO750
Máy đo độ ẩm đất EXTECH MO750

Các chức năng Máy đo độ ẩm đất EXTECH MO750

  • Nội dung độ ẩm đất đo từ 0 đến 50%
  • Dễ dàng hoạt động một tay
  • Min / Max hồ sơ đo độ ẩm tối thiểu và tối đa
  • Dữ liệu giữ để đóng băng đọc trên màn hình
  • Khả năng chịu nước
  • Hoàn thành với 4 x pin AAA và nắp cảm biến
Sensor TypeIntegrated Contact Probe
Moisture Content0 to 50%
Max Resolution0.1%
Dimensions14.7 x 1.6 x 1.6” (374 x 40 x 40mm)
Weight9.4oz (267g)

Tìm ở google Máy đo độ ẩm đất EXTECH MO750

  • Máy đo độ ẩm đất EXTECH MO750
  • Máy đo độ ẩm đất
  • EXTECH MO750
  • MO750