Máy đo độ nghiêng Laserliner 610000

Máy đo độ nghiêng Laserliner 610000

Máy đo độ nghiêng Laserliner 610000

Máy đo độ nghiêng Laserliner 610000
Máy đo độ nghiêng Laserliner 610000

Mô tả  Laserliner 610000

Đo độ nghiêng điện tử. Handy-kích thước và chính xác. Điều này đảm bảo đo lường dễ dàng ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất.

Các tính năng:
» Độ nghiêng theo độ (°) hoặc phần trăm (%)
» Kính làm việc đo góc 4 x 90 °
» Chức năng đo nghiêng được thông báo bởi một tín hiệu: 0 ° – 90 °
» Đảo ngược chữ số tự động cho phép đo trên không
» Chức năng HOLD (giữ kết quả đo)
» Cơ sở Magnetic
» 1/4 – chủ đề cho máy ảnh tripod
» Vị trí Zero, tái thiết lập (từ 0 ° đến 33 °)

Technical data Laserliner 610000

Working range 4 x 90°
Resolution 0,1° or 0,1%
Accuracy 0° and 90° = ± 0,1°
Power supply 3 x 1,5 V AAA Alkaline
Operating time 600 hours
Size 156 x 56 x 31 mm
Weight 0.3 kg incl. batteries
Temperature range -10° – +45° C