Máy đo độ ồn, âm thanh Extech 407744

Máy đo độ ồn, âm thanh Extech 407744

Máy đo độ ồn, âm thanh Extech 407744

94dB Sound Calibrator

1kHz Professional Calibrator for 0.5″ or 1.0″ Microphones

Máy đo độ ồn, âm thanh Extech 407744
Máy đo độ ồn, âm thanh Extech 407744

Các tính năng Máy đo độ ồn, âm thanh Extech 407744

  • Hiệu chỉnh và kiểm tra hoạt động Sound Meter Cấp
  • Vị trí kiểm tra pin với tình trạng pin LED cho thấy nếu pin là tốt
  • Để sử dụng đo độ âm thanh với 0,5 “hoặc 1,0” micro
  • Durable đúc, nhôm nhà ở
  • 1kHz sóng sine 94dB được tạo ra với độ chính xác 5% (tần số) và ± 0.8dB

truy cap http://tktech.vn để mua Máy đo độ ồn, âm thanh Extech 407744