Máy đo nhiệt độ điện tử Tenmars YF-160A

Máy đo nhiệt độ điện tử Tenmars YF-160A

Máy đo nhiệt độ điện tử Tenmars YF-160A
Máy đo nhiệt độ điện tử Tenmars YF-160A

Mô tả  điện tử Tenmars YF-160A

– Màn hình hiển thị số theo kiểu 3 1/2. LCD đọc lớn nhất 2000 kết quả.
– Tùy chọn hiển thị đơn vị ºC/ºF.
– Que đo kiểu: K.
– Lựa chọn độ phân giải nhiệt độ 0.1º / 1.0º.

Thông số kỹ thuật của Tenmars YF-160A

RangeResolutionAccuracy
-50 ~ 1200 °C0.1 °C-50 ~ 0 °C, ± (0.5% + 1 °C)

0 ~ 199.9° C, ±(0.3% + 1° C)

1 °C-50 ~ 300 °C, ± (0.5% + 1 °C)

301 ~ 1000° C, ±(0.3% + 1° C)

1001 ~ 1200 °C, ± (0.5% + 1 °C)

58 ~ 1999 °F0.1 °F58 to 199.9 °F, ± (0.3% + 2 °F)
1 °F58 to 1999 °F, ± (0.3% + 2 °F)