Máy đo nhiệt độ độ ẩm Laserliner 082.028A

Máy đo nhiệt độ độ ẩm Laserliner 082.028A

Máy đo nhiệt độ độ ẩm Laserliner 082.028A

Máy đo nhiệt độ độ ẩm Laserliner 082.028A
Máy đo nhiệt độ độ ẩm Laserliner 082.028A

Mô tả  082.028A

Chức năng:
– Nhiệt độ môi trường
– Độ ẩm không khí
Các tính năng:

– Hiển thị Min/Max: Các giá trị đo nhỏ nhất hoặc lớn nhất có thể được hiển thị, khi cần thiết.
– Màn hình hiển thị đo lường trong ° C hoặc ° F lựa chọn
– Có thể được sử dụng như thiết bị để bàn với lần ra đứng / clip hoặc để gắn vào bề mặt kim loại bằng phương tiện của người nắm giữ từ tính tích hợp

Technical data Laserliner 082.028A:

AMBIENT TEMPERATURE 0 °C … 50 °C
ACCURACY ±1 °C
RELATIVE AIR HUMIDITY 20%rH … 99%rH
ACCURACY ±5%rH (25%rH…85%rH)
OPERATING TEMPERATURE 0 °C … 50 °C
POWER SUPPLY 1 x AAA 1,5 Volt alkaline battery
DIMENSIONS (W x H x D) 66 x 57 x 17 mm
WEIGHT 47 g