Máy đo nhiệt độ, tốc độ gió, độ ẩm EXTECH 45158

Máy đo nhiệt độ, tốc độ gió, độ ẩm EXTECH 45158

Máy đo nhiệt độ, tốc độ gió, độ ẩm EXTECH 45158

Mini Thermo-Anemometer with Humidity

Waterproof pocket size with Air Velocity, Temperature, Relative Humidity, Dew Point, and Windchill

Máy đo nhiệt độ, tốc độ gió, độ ẩm EXTECH 45158
Máy đo nhiệt độ, tốc độ gió, độ ẩm EXTECH 45158

Các tính năng Máy đo nhiệt độ, tốc độ gió, độ ẩm EXTECH 45158

  • Hiển thị tốc độ không khí và độ ẩm hoặc tương đối, Dew Point, nhiệt độ hoặc Gió Lạnh
  • Lựa chọn trung bình chức năng của 5, 10, hoặc 13 giây khoảng thời gian
  • Gấp lên nhà bảo vệ kéo dài đến 9 “(229mm) cho đoạn tốt hơn, Tripod mount
  • Giữ dữ liệu với sức mạnh tự động tắt
  • Chống nước nhà ở nổi

Cho số kỹ thuật hoàn chỉnh, xin vui lòng tải về các thông số kỹ thuật sản phẩm (không có sẵn cho một số phụ kiện)

Specifications

MPH (Miles per hour)
Range1.1 to 62.5 MPH
Resolution0.2 MPH
Accuracy± (3% + 0.4 mph)
km/hr (kilometers per hour)
Range1.8 to 100.6 km/h
Resolution0.7 km/h
Accuracy± (3% + 1.4 km/hr)
Knots (nautical miles per hour)
Range1.0 to 54.3 knots
Resolution0.3 knots
Accuracy± (3% + 0.6 knots)
m/sec (meters per second)
Range0.50 to 28.00 m/s
Resolution0.01 m/s
Accuracy± (3% + 0.2 m/s)
ft/min (feet per minute)
Range100 to 5500 ft/min
Resolution20ft/min
Accuracy± (3% + 40 ft/min)
Beaufort force
Range1 to 17 BF
Resolution1 BF
Accuracy± 1
Temperature
Range0° to 122°F (-18° to 50°C)
Resolution0.1°F/C
Accuracy± 1.8°F (± 1°C)
Relative Humidity
Range10 to 95%
Resolution1%
Accuracy± 5% RH
Dew Point
Range32° to 122°F (0° to 50°C)
Resolution0.1°:F/C
Accuracy± 3.6°F (2°C)
General Specifications
DisplayDual LCD with low battery and multifunction indicators
SensorsSapphire bearing, non-corrosive vane for air velocity; Precision thermistor for temperature measurements
Average ModeChoice of 5 or 10 reading averaging (2 second factory default)
Max and Data Hold DisplaysMax recalls the highest reading; Data Hold freezes the display
Sample time1 reading per second for air velocity and temperature (1 reading per 15 seconds for humidity with 2 second updates)
Water-resistantTo 3’ (1m)
Operating conditions5° to 122°F (-15° to 50°C) / < 80% RH
Power supplyLithium battery (CR-2032 or equivalent) / 400 hour battery life)
Dimensions / Weight Instrument5.25 x 2.75 x 0.75” (133 x 70 x 19mm)
Vane1” ( 24mm ) diameter / 3 oz. ( 95 g )

truy cap http://tktech.vn để mua Máy đo tốc độ gió Extech 45160