Máy đo vạn năng Hioki 3238

Máy đo vạn năng Hioki 3238

Máy đo vạn năng Hioki 3238,

DIGITAL HiTESTER Hioki 3238

Máy đo vạn năng Hioki 3238
Máy đo vạn năng Hioki 3238

[sexybutton size=”medium” color=”blue” url=”http://tktech.vn/datasheet/Hioki/Hioki%203237,%203238,%203239.pdf”

icon=”download2″]Máy đo vạn năng Hioki 3238 Datasheet[/sexybutton]

Thông số kỹ thuật Máy đo vạn năng Hioki 3238

Điện áp DC 199.999mV để 1000.00V, 5ranges, chính xác cơ bản: ± 0,01% rdg. ± 2 dgt.
AC điện áp 1999.99mV để 750.00V, 4ranges, Tần số đặc điểm: 10Hz đến 300kHz, chính xác cơ bản: ± 0,1% rdg. ± 100 dgt, (True RMS sửa chữa, Crest lỗi Ngoài ra yếu tố: 1 <CF ≤ 2: 200 dgt)
Dòng DC 199.999mA/1999.99mA, 2ranges, chính xác cơ bản: ± 0,1% rdg. ± 6 dgt.
Dòng AC 199.999mA/1999.99mA, 2ranges, Tần số đặc điểm: 10Hz đến 10kHz, độ chính xác cơ bản: ± 0,3% rdg. ± 100 dgt, (True RMS sửa chữa, Crest lỗi Ngoài ra yếu tố: 1 <CF ≤ 2: 200 dgt)
Resistance (2-thiết bị đầu cuối) 199.999Ω 100.000MΩ, 7ranges, chính xác cơ bản: ± 0,02% rdg. ± 2 dgt.
Kháng năng lượng thấp (2-thiết bị đầu cuối) 1999.99Ω 1999.99kΩ, 4ranges, chính xác cơ bản: ± 0,02% rdg. ± 6 dgt.
Hz (Frequency) 99.9999Hz – 300.000kHz, 5ranges, Độ chính xác: ± 0,015% rdg. ± 2 dgt,. Attenuator: 2V đến 700V, 4ranges (Độ nhạy đầu vào: 10% phạm vi)
Liên tục thử nghiệm Beep âm thanh 50.00Ω hoặc ít hơn ở 1999.99Ω phạm vi, kiểm tra hiện tại 100μA
Kiểm tra diode Với phạm vi 1999.99mV, kiểm tra hiện tại 1mA
Các chức năng khác So sánh, Lưu / Tải các cài đặt, sản lượng máy in, đo lường hiện tại với kẹp trên đầu dò và kiểm soát rộng, ngoài I / O
Hiển thị Digital LED, max. 199.999 chữ số
Tỷ lệ lấy mẫu 300 lần / s (nhanh), 8 đến 9 lần / s (trung bình), 1 lần / s (Slow)
Nguồn cung cấp 100/120/220/240 V AC (ghi rõ khi đặt hàng), 50/60 Hz
Kích thước, khối lượng 215mm (8.46in) W × 80mm (3.15in) H × 265mm (10.43in) D, 2.6kg (91.7oz)
Phụ kiện đi kèm KIỂM TRA LEAD L9170-10 × 1, hướng dẫn × 1, dây điện × 1, Phụ hợp mỗi 1


TKTECH.VN  Cung cấp Máy đo vạn năng Hioki 3238

Tên gọi khác của Máy đo vạn năng Hioki 3238

  • DIGITAL HiTESTER Hioki 3238
  • Hioki 3238