Phân tích năng lượng mặt trời Amprobe SOLAR-600

Phân tích năng lượng mặt trời Amprobe SOLAR-600

Phân tích năng lượng mặt trời Amprobe Solar-600
Phân tích năng lượng mặt trời Amprobe Solar-600

Thông số kỹ thuật Phân tích năng lượng mặt trời Amprobe SOLAR-600

FeaturesSOLAR-500SOLAR-600
DC Voltage:0 V → 6 V, 6 V → 10 V, 10 V → 60 V0.000 V → 9.999 V, 10.00 V → 60.00 V
DC Current:0 A → 0.6 A, 0.6 A → 1 A, 1A → 6 A0.01A → 9.99 A, 10.0 A → 12.0 A
DC Current simulation0 A → 1 A, 1 → 6 A0.01 A → 9.99 A, 10 A → 12 A
Power0 W → 360 W0 W → 720 W
Efficiency
Scan delay0 mS → 3000 mS
Alarm
Solar panel area0.001 m2 → 9999 m2
Standard light source10 W/m2 → 1000 W/m2
Data storage memory99 records
Data logging
Specifications
Battery type:Rechargeable lithium battery, 11.1Vdc, 3400mAh
Data logging memory size:99 records
AC adaptor:AC 110V or 220V input DC 15V / 1~3A output

Phụ kiện kèm theo:

 • Soft carrying case, users manual, AC adaptor, RS232C (to USB bridge) cable, rechargeable lithium battery pack, software CD, software manual, Kelvin clips (12A max, 1 pair)

Các  tính năng khác của Phân tích năng lượng mặt trời Amprobe SOLAR-600:

 • I-V Curve test for solar cell
 • Maximum solar power (Pmax) search by auto-scan (60V, 12A)
 • Maximum voltage (Vmaxp) at Pmax
 • Maximum current (Imaxp) at Pmax
 • Voltage at open circuit (Vopen)
 • Current at short circuit (Ishort)
 • I-V curve with cursor
 • Calculation of panel efficiency (%)
 • Manual single point test
 • Real time data logging
 • PC download

Hình ảnh khác Phân tích năng lượng mặt trời Amprobe SOLAR-600:

Hình ảnh Phân tích năng lượng mặt trời Amprobe SOLAR-600

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *